top of page
Muhasebe Hizmetleri​​

Şirketler tarafından karşılaşılan en önemli problemler, muhasebe kayıtlarının Türkiye’de geçerli mevzuata bağlı olarak tutulması ve bu konuda deneyimli muhasebe-mali işler personelinin tedarik edilmesindeki zorluklardır. Değişen mevzuat karşında personelin sürekli güncel kalması ve oluşabilecek mali risklerin azaltılması açısından muhasebe hizmetlerinin dış kaynaklarca sağlanması bugün birçok firma tarafından tercih edilmektedir. Danışmanlarımız, bu kapsamda özetle aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

  • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu aylık, üç aylık, yıllık beyannamelerin düzenlenmesi, kontrolü ve tahakkuku, (Muhtasar, Damga, BA-BS, Doğrudan Yabancı Sermaye Bildirim Formları, Geçici ve Kurumlar Beyanları vb.)

  • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu yıllık kapanış kayıtlarının yapılması, Gelir tablosu ve Bilanço çıkarılması

  • Cari hesap mutabakatlarının aylık olarak yapılması

  • Bağımsız dış denetim firmalarınca yapılan denetimlerde; evrak bilgi ve belge sunulması

  • Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması

Muhasebe Hizmetleri
bottom of page