top of page
Bordrolama Hizmetleri​​

Ücret gizliliğinin sağlanabilmesi için dış kaynak kullanımı birçok şirket tarafından tercih edilmektedir. Bordro hazırlamak, yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra mevzuat takibi gerektirmesi nedeniyle de muhasebe departmanlarına  iş yükü getiren bir uygulamadır. Esenlik SMMM bordro hizmetlerinin sunulmasında geniş bir deneyime sahiptir:

 

  • Bordroların hesaplanması, kontrolü ve muhasebeleştirilmesi 

  • Sosyal Güvenlik Beyannamelerinin hazırlanması 

  • İhbar, kıdem ve diğer tazminat yükümlülüklerinin hesaplanması

  • İşe giren ve işten ayrılan personelle ilgili işlemlerin yapılması

  • Bordro ve Sosyal Güvenlik mevzuatı konularında danışmanlık

Bordrolama Hizmetleri
bottom of page